Zabieg TAŚM MIĘŚNIOWO-NERW

Zabieg taśm mięśnowo-nerwowych

Najlepszy i najszybszy innowacyjny profil regeneracji tkanek miękkich, mięśni, przyczepów i regulacji systemu nerwowego.